Κάντε κλικ και δείτε τις ειδήσεις στο νομό 

        ΚΑΝΑΛΙΑ WEB TV  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΜΑΣ  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΚΑΔΕΣ ΤΡΑΒΕΛ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:28910 23980 -ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ